Jäsenasiainhoitaja

Jäsenasiainhoitajan terveiset

 

Liiton jäsenmaksu vuonna 2020 on yhteensä 1,38 %. 

Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ansiotulosta.

 

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu vuonna 2020 on 8 € / kk.  (96 € / vuosi).

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja:

• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomailla
• työlomalla
• virkavapaalla
• au pairina
• suorittamassa vapausrangaistusta
• "omalla lomalla"
• omaishoitajana.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalveluyksiköstä.

Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.

HUOM! Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksut yhdessä erässä. (voidaan myös neuvotella kahdessa erässä maksettavaksi). Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella
• perhevapaalla
• palkattomalla sairauslomalla
• työtön (Kelan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
• koulutustuella (Kela)
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä  tai ota yhteys jäsenpalveluyksikköön. Merkitse ilmoitukseen maksuvapautuksen peruste ja vapautusaika.

Opiskelijat

Jos olet päätoiminen opiskelija ilman palkkatuloja, olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.

Mikäli olet töissä päätoimisen opiskelun ohella ja kuulut  JHL:n työttömyyskassaan, sinun kuuluu maksaa kassan jäsenmaksu palkkatuloista. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,38% bruttotuloista vuonna 2017.

Jos olet liittynyt JHL:ään suoraan opiskelijajäseneksi, olet automaattisesti oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen ilmoittamasi opiskeluajan kestoksi. Mikäli olet töissä opiskelun ohessa, sinun kannattaa liittyä myös työttömyyskassaan. Kassan jäsenenä sinulla on mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa.

Itsemaksava jäsen

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea, mikä on jäsenmaksusi.

Voit laskea maksun myös kaavalla 1,38 x palkka/100.  Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa.

Pidä jäsenyydestäsi itsekin huolta. Käy päivittämässä omat jäsentietosi JHL:n Jäsenpalvelun sivulla ja näin varmistat itse oikeat tiedot. Sitä kautta voit tehdä myös muutoksia omiin tietoihisi, ilmoittaa mm. maksuvaputesi, tilata pankkiviitesiirtoja, joilla voit maksaa itse jäsenmaksusi ym.

JHL:n työttömyyskassalla on käytössä internetissä toimiva sähköinen asiointi eWertti Nettikassa. Hakija voi selata omia päivärahatietojaan tai lähettää ansiopäivärahan tai koulutuspäivärahan kokonaan työttömän tai soviteltavan jatkohakemuksen sähköisesti. Palvelun käyttö on hakijalle maksutonta ja palveluun voi kirjautua miltä tahansa koneelta, jolta on internetyhteys.

 

Voit ilmoittaa myös Seijalle jäsenyyttäsi koskevat muutokset.

Seija Väisänen
puh. 050 593 4227
seija.vaisanen(at)tyrnava.fi