Tietoa yhdistyksestämme

 

Tyrnävän JHL ry os 571

 

KTV- Tyrnävä yhdistyksen perustava kokous pidettiin 2.4.1974 kirkonkylän koululla, kun Tyrnävän kunnan palveluksessa olevat koulutyöntekijät olivat halukkaita perustamaan oman yhdistyksen.

Perustamiskokouksessa oli läsnä 15 kunnan työntekijää, ja puheenjohtajana toimi Paavo Korhonen. Perustamiskokouksessa päätettiin liittyä Kunnallisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden liittoon sekä noudattaa KTV:n mallisääntöjä. Yhdistyksen nimeksi tuli Tyrnävän kunnan työntekijät ja viranhaltijat ry osasto 571. Yhdistyksen toimikuntaan valittiin 5 varsinaista jäsentä ja puheenjohtajaksi Irma Määttä.

Alkuaikoina yhdistyksen kokouksissa vieraili usein liiton edustaja Paavo Korhonen. Yhdistys hoiti aluksi kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden edunvalvontaa. Edunvalvonta kohdistui lähinnä työaikaan, palkkaukseen, työvaatteisiin, viikkolepoon  sekä työsopimus asioihin. Myöhäisemmässä vaiheessa yhdistys otti jäsenikseen myös Tyrnävän Seurakunnan työntekijöitä ja muita Tyrnävällä  yksityisellä sektorilla toimivia työntekijöitä.

 1.1.2001 yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi, kun Tyrnävä ja Temmes tekivät kuntaliitoksen ja osa Temmeksen kunnan työntekijöistä liittyi Tyrnävän yhdistykseen.  

Vuonna 2005 perustettiin uusi liitto JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, joka on julkisella ja yksityisellä Hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto. JHL:ään kuuluu  valtion, kuntien, kuntayhtymien, niiden liikelaitosten tai yhtiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen työntekijöitä.

Tyrnävän kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden  ry os 571 syyskokouksessa 9.11.2005 hyväksyttiin yhdistyksen uudeksi nimeksi Tyrnävän JHL ry os 571. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös JHL:n uudet säännöt. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Tyrnävän kunnan, seurakunnan ja vastaavia palveluja tuottavien yksityisten työnantajien palveluksessa olevat työntekijät.

Jäsenmäärä yhdistyksessä on tällä hetkellä 175 jäsentä.