Jäsenasiat

Henkilö voi hakea JHL:n  jäsenyhdistyksen jäsenyyttä täyttämällä liittymislomake-valtakirjan. Jäsenyyttä hakeva allekirjoittaa sekä liittymislomake- että valtakirjaosan. Lomakkeet hän toimittaa yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle tai hallituksen jäsenelle. Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus päättää liittymisestä ja liittymisajankohdasta.

Huom! Liittymispäivä ei voi olla aikaisempi kuin allekirjoituspäivä!
Liittymislomakkeita saat jäsenasiainhoitajilta ja luottamusmiehiltä.

 Alla olevasta linkistä voit liittyä sähköisesti liittoon.
http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/liity_jhl_n_jaseneksi/

 

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,38%

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2017 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton osuus jäsenmaksusta on 1,00 % ja työttömyyskassan 0,38 %. Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse.

 

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu vuonna 2016 on 8 euroa kuukaudessa (96 euroa vuodessa).

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja:

• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomailla
• työlomalla
• virkavapaalla
• au pairina
• suorittamassa vapausrangaistusta
• "omalla lomalla"
• omaishoitajana.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalveluyksiköstä.

Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.

Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksun kahdessa erässä.  Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

 

Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella
• perhevapaalla
• palkattomalla sairauslomalla
• työtön (Kelan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
• koulutustuella (Kela)
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Oma JHL:ssä  tai ota yhteys jäsenpalveluyksikköön. Merkitse ilmoitukseen maksuvapautuksen peruste ja vapautusaika.

 

Vastuu jäsenmaksujen suorittamisesta on aina jäsenen - silloinkin kun olet valtuuttanut työnantajan perimään jäsenmaksun palkastasi.

 

Jäsenmaksulaskurilla voit laskea jäsenmaksusi suuruuden. Voit laskea jäsenmaksun myös kaavalla 1,38 x palkka/100.

HUOM! Kelan työttömyysajat ilmoitetaan takautuvasti 3 kuukauden välein.

Mikäli jäsenmaksuperusteesi muuttuu, ilmoita siitä joko suoraan liitton tai yhdistysksen jäsenasiainhoitajalle puhlimitse tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksessa tulee ilmetä nimi, henkilötunnuksen alkuosa, maksuvapausaika- alkaa ja päättyy- sekä maksuvapauden syy.


JHL:n jäsenmaksusta enemmän tietoa tästä.


Pidä jäsenyydestäsi itsekin huolta. Käy katsomassa ja päivittämässä omat jäsentietosi Oma JHL:ssä ja näin varmistat itse oikeat tiedot.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä. Eroaminen aina kirjallisesti.  Erokaavakkeita  saatavana   yhdistyksen toimistosta.

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, jäsenyhdistyksen hallituksen on katsottava hänen eronneeksi yhdistyksestä. Asiasta tehdään tällöin merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

Työttömyys

 

Työttömyyteen liittyviä asioita voit hoitaa myös liiton työttömyyskassapalvelujen kautta, joita ovat

eEmeli Puhelinkassa ja  eWertti Nettikassa.

TYÖTTÖMYYSTURVA    (lue liiton sivuilta lisää https://tyottomyyskassa.jhl.fi/portal/fi )

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan ilmoittaudu heti  työvoimatoimistoon, josta saat ensimmäisen päivärahahakemuslomakkeen. Työttömyyspäiväraha maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana työvoimatoimistossa

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä jäsenasianhoitajaan;

Seija Väisänen

puh. 050 593 4227 tai 040 740 7786

seija.vaisanen(at)tyrnava.fi